Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Kampania informacyjna

„Po pierwsze, musimy dotrzeć do obywateli z informacją, że mają nowe prawo. Do tej pory było ono martwe. Musimy ich przekonać, że warto po nie sięgać. Po drugie, musimy poinformować organizacje pozarządowe, które dopominały się o to prawo, jak można z niego korzystać. By wiedziały, że można opinię publiczną mobilizować w określonej sprawie i że będzie to wyjątkowo proste. Po trzecie, władzom publicznym trzeba uświadomić, że warto się zajmować petycjami” – mówił senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Aby wykonać to zadanie, czyli zapoznać obywateli z ich prawem do petycji, Kancelaria Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich jako instytucją partnerską wzięły na siebie obowiązek przeprowadzenia społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej PETYCJA – TWOJE PRAWO. Przewiduje się, że potrwa ona od 20 maja 2015 r. do końca listopada 2016 r. Chodzi przede wszystkim o upowszechnianie wiedzy na temat możliwości, które daje obywatelom ustawa o petycjach, a także o poinformowanie zarówno władz i administracji publicznej, w szczególności samorządów terytorialnych, jak i organizacji pozarządowych o zasadach, na jakich – zgodnie z tą ustawą – będą składane i rozpatrywane petycje.

Kampania ma charakter otwarty. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich, którym zależy na szerokim udziale obywateli i różnego rodzaju organizacji społecznych czy pozarządowych w życiu naszego kraju, na braniu spraw w swoje ręce i wpływaniu na podejmowanie przez władze publiczne decyzji w tych kwestiach, które nas dotyczą. Swój akces można zgłaszać na stronie www.petycje.edu.pl

Do tej pory do koalicji promującej petycje przystąpiły: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz portal zmieńmy.to.

Patronat medialny nad kampanią PETYCJA – TWOJE PRAWO objęły TVP INFO i Informacyjna Agencja Radiowa. Naszym partnerem jest również Stowarzyszenie Polskich Mediów.

koalicjanci-razem

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo