Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Nagranie filmowe z konferencji „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach. Dobre i złe praktyki, znaki zapytania, propozycje zmian”

25 listopada 2016 roku w Gmachu Senatu RP odbyła się konferencja pt. „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach. Dobre i złe praktyki, znaki zapytania, propozycje zmian” zorganizowana przez Kancelarię Senatu oraz Instytut Spraw Publicznych.

Była to okazja do podsumowania kampanii „Petycja – Twoje prawo” popularyzującej nowe narzędzie wpływania na władzę oraz przedstawienia wyników monitoringu wdrażania ustawy o petycjach. Podczas konferencji obył się również panel dyskusyjny na temat praktycznych aspektów funkcjonowania prawa o petycjach oraz zmian, jakie są potrzebne, by obywatele skuteczniej i chętniej z niego korzystali. W panelu wzięli udział: senator Jan Rulewski – wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senator Łukasz Mikołajczyk (Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji), Bartłomiej Świerczewski ¬ – dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Katarzyna Batko-Tołuć – wiceprezeska i dyrektorka programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog, Tomasz Schimanek – ekspert Instytutu Spraw Publicznych oraz dr Jarosław Zbieranek – ekspert Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji filmowej z konferencji oraz do zapoznania się z Raportem podsumowującym monitoring wdrażania ustawy o petycjach.  


Monitoring stosowania ustawy o petycjach oraz konferencja zrealizowane zostały w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną” współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo