Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Większa dostępność petycji składanych drogą elektroniczną

Petycje, składane drogą elektroniczną nie będą musiały być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, choć można będzie opatrzyć je takim podpisem – wynika z autopoprawki zgłoszonej przez Ministra Rozwoju do projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Wcześniej przygotowano projekt, zakładający, że petycja składana drogą elektroniczną będzie musiała być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taki wymóg znacząco ograniczyłby krąg osób, które mogłyby składać e-petycje. W związku ze złożeniem pisma w tej sprawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wystapienie-do-ministra-rozwoju-ws-procedury-skladania-petycji-przez-obywateli, Minister Rozwoju wprowadził do projektu autopoprawkę uwzględniającą zgłoszone przez RPO uwagi. Pismo Ministerstwa Rozwoju w sprawie petycji

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo