Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Jak funkcjonują petycje? Zapraszamy do oceny.

Instytut Spraw Publicznych był aktywnym rzecznikiem uregulowania instytucji petycji w polskim prawie. Od wejścia ustawy o petycjach we wrześniu 2015 roku przyglądamy się jej funkcjonowaniu, żeby ocenić praktykę stosowania ustawy, jak również zaproponować zmiany, które zwiększą skuteczność, efektywność i użyteczność składania i rozpatrywania petycji.

Czy składali Państwo petycje? A może byliście Państwo adresatami petycji? Co sądzicie o tym narzędziu? Jakie usprawnienia warto wprowadzić?

Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami w ankiecie on-line.

Ankieta dla tych, którzy składali petycje:

https://docs.google.com/forms/d/141dlAsReb4q-R0aVaKVU7I1wsSYP6WS1yvHazSzIb-0/viewform

Ankieta dla adresatów petycji:

https://docs.google.com/forms/d/1GcTDnMDim2meiQmjWr-zf3jRl5xnpM3Ukwr1lpnogoQ/viewform

Wyniki monitoringu ustawy o petycjach zostaną opublikowane w raporcie Instytutu Spraw Publicznych, który zaprezentujemy na konferencji współorganizowanej z Kancelarią Senatu RP w listopadzie 2016 r. Państwa opinie będą bardzo pomocne!

Korzystając z okazji pragniemy również Państwu zaoferować przyjazd eksperta, który podzieli się wiedzą dotyczącą obowiązków wynikających z ustawy o petycjach. Instytut Spraw Publicznych pokrywa koszty przyjazdu eksperta, prezentacji oraz cateringu. Natomiast zadaniem gospodarza spotkania jest zapewnienie rekrutacji uczestników, sali z rzutnikiem i komputerem oraz kwestie organizacyjne (w tym zamówienie cateringu). 

Prezentacja może być:

- jednym z punktów wcześniej zaplanowanego wydarzenia (konferencji, seminarium, spotkania dot. innej tematyki i obejmować podstawowe informacje dotyczących wymagań związanych ze składaniem i rozpatrywaniem petycji.

- tematem oddzielnego spotkania i obejmować szczegółowe przedstawienie stosowania ustawy o petycjach oraz praktycznych przykładów złożonych i rozpatrzonych petycji połączeni z dyskusją

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Agatą Winiarską, e-mail: agata.winiarska@isp.org.pl Zapraszamy!

 

Monitoring stosowania ustawy o petycjach i prezentacje dotyczące petycji  prowadzone są w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych „Upowszechnienie wiedzy na temat petycji jako instrumentu zwiększającego wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną” współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo