Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Śląskie organizacje pozarządowe zainteresowane petycjami

10 grudnia 2015 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice miało miejsce spotkanie informacyjne dla lokalnych mieszkańców i urzędników zainteresowanych tematem petycji. Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii „PETYCJA – TWOJE PRAWO” prowadzonej przez Kancelarię Senatu RP w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i koalicją organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Spotkanie zorganizowano przy współudziale Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach. Z przepisów nowej ustawy o petycjach przybyłych gości szkolił ekspert Instytutu Spraw Publicznych Marcin Waszak.

 

Na zaproszenie odpowiedzieli lokalni mieszkańcy i aktywiści organizacji pozarządowych z regionu. Po wprowadzeniu poświęconym idei petycji oraz jej możliwościom i ograniczeniom w reżimie ustawy z 6 września 2015 r. Marcin Waszak objaśniał kolejne etapy procedowania nad petycją, zaznaczając, iż dobrą praktyką jest, aby podobne informacje na swoich stronach publikowały też instytucje i organizacje realizujące zadania publiczne, czyli wszyscy potencjalni adresaci petycji.

Największe obawy organizacji pozarządowych wzbudziły możliwości nadużywania prawa przez osoby rozpatrujące petycje w imieniu urzędów. Uczestniczy zastanawiali się jakie konsekwencje mogą spotkać urzędnika, który mimo ewidentnych przesłanek nie zakwalifikuje pisma skierowanego przez obywateli jako petycja. Niepokoili się także, iż pod byle pretekstem adresat petycji może ją odrzucić od czego nie przysługuje odwołanie. Ekspert ISP starał się uspokajać i łagodzić te obawy: „Co prawda sam fakt negatywnego rozpatrzenia petycji nie podlega skardze administracyjnej, to jednak transparentny proces jej procedowania sprawia, że obywatele mogą objąć go swoim monitoringiem i rozliczać władzę z podejmowanych działań. Cecha jawności decyduje o przewadze petycji nad przysłowiowym pismem do burmistrza” – podkreślał. Goście spotkania ciekawi byli także skutków finansowych ustawy oraz skali składanych i rozpatrywanych pozytywnie petycji w kraju. Prowadzący zaznaczał, iż w trzy miesiące po wejściu w życie ustawy trudno prorokować jaki odsetek petycji będzie rozstrzygany na korzyść nadawców, tyle bowiem wynosi zwykły dopuszczalny termin na rozpatrzenie petycji. Zauważył, że na stronie Urzędu Miasta Katowic pojawiły się do tej pory trzy petycje i żadna z nich nie została jeszcze rozstrzygnięta. „W takim razie ze swojej strony zobowiązujemy się monitorować sytuację i zapraszamy do nas za kilka miesięcy, kiedy będziemy mogli podyskutować także o praktyce funkcjonowania ustawy” – zadeklarowali na koniec współgospodarze spotkania z Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo