Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Szkolenie w ramach spotkań Koalicji Infolinii nt. funkcjonowania systemu ochrony konsumenta

21 października 2015 r. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się szkolenie w ramach spotkań Koalicji Infolinii nt. funkcjonowania systemu ochrony konsumenta w Polsce. Szkolenie prowadziły Prezes Grażyna Rokicka oraz mecenas Sybilla Graczyk ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

Podczas spotkania przypomniano, że 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa o petycjach, która ma za zadanie wzmocnienie mechanizmów partycypacji obywatelskiej, przede wszystkim w celu uruchomienia bardziej efektywnego niż dotychczas systemu kontroli działań podejmowanych przez rządzących. Dzięki nowym regulacjom za pośrednictwem petycji będzie można żądać zmiany przepisów prawa. Uczestnicy otrzymali także materiały informacyjne poświęcone instytucji petycji.

Obecny na spotkaniu Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że w najbliższym czasie Biuro Rzecznika wspólnie z Kancelarią Senatu prowadzić będzie działania informacyjne mające przygotować zarówno obywateli, jak i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe do tego, by prawo do petycji rzeczywiście stało się dla obywateli realnym sposobem wpływania na życie publiczne.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo