Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Obywatelski Parlament Seniorów

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Sejmie 1 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W obradach, które otworzyła marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wzięli udział m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, premier Ewa Kopacz, ministrowie: pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz zdrowia Marian Zembala, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara.

Zwracając się do seniorów, premier Ewa Kopacz podkreśliła, że jest to wyjątkowy dzień, bo po raz pierwszy w historii Sejmu odbywa się posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. „Jesteście nam wszystkim bardzo potrzebni. Wy, seniorzy jesteście potrzebni Polsce” – stwierdziła Ewa Kopacz.

Z okazji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sali Kolumnowej Sejmu zorganizowano punkty informacyjne instytucji i ministerstw. Nie mogło wśród nich zabraknąć stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarii Senatu. Goście mogli się zapoznać z różnego rodzaju materiałami na temat obowiązującej od września 2015 r. ustawy o petycjach, a także z publikacjami dotyczącymi osób starszych i równego traktowania.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo