Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Informacje o prawie do petycji na Kongresie Kobiet

W dniach 11 i 12 września br. w Warszawie na Torwarze, odbył się VII Kongres Kobiet. 

11–12 września 2015 r. w Warszawie odbył się VII Kongres Kobiet, podczas którego uczestniczki z całej Polski miały okazję brać udział w licznych warsztatach i panelach dyskusyjnych, a także odwiedzić przygotowane specjalnie na tę okazję stoiska instytucji, organizacji pozarządowych i firm.

Podczas kongresu czynny był m.in. wspólny punkt informacyjny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich  i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, przy którym można było otrzymać informacje i materiały dotyczące ustawy o petycjach. Chętni mogli także wziąć udział w mini teście wiedzy o prawach obywatelskich i wygrać m.in. atrakcyjne gadżety kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat petycji. Zainteresowanie było ogromne.
tekst i zdjęcia: Joanna Troszczyńska-Reyman (Biura Rzecznika Praw Obywatelskich)

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo