Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Debata „Ustawa o petycjach – szanse, wyzwania, zagrożenia”

27 lipca 2015 r. w Warszawie odbyła się debata „Ustawa o petycjach – szanse, wyzwania, zagrożenia”, zorganizowana przez Fundację „Instytut Rozwoju Edukacji Obywatelskiej”. W dyskusji, którą moderował Patryk Skalski, udział wzięli kierownik Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz, dziennikarz i publicysta Ignacy Dudkiewicz oraz twórca portalu zmienmy.to Dariusz Konik.

Podczas debaty przypomniano, że 6 września 2015 r. wejdzie w życie ustawa o petycjach, która wprowadzi szereg ważnych zmian. Wymuszą one na podmiotach będących adresatami petycji dołożenie wszelkich starań, aby osoby, w których interesie leży ich rozpatrzenie, mogły wiedzieć, na jakim etapie znajdują się prace nad zgłoszonymi przez nie postulatami. Paneliści wskazywali także na znaczenie ustawy o petycjach dla wzmocnienia mechanizmów partycypacji obywatelskiej, przede wszystkim w celu uruchomienia bardziej efektywnego niż dotychczas systemu kontroli działań podejmowanych przez rządzących. Sygnalizowano również, że dzięki nowym regulacjom za pośrednictwem petycji będzie można żądać zmiany przepisów prawa. Podczas dyskusji przypomniano również o wątpliwościach wyrażanych przez ekspertów na łamach portali związanych z organizacjami pozarządowymi, m.in. w kwestii zbyt krótkiego ich zdaniem terminu na uzupełnienie braków formalnych w petycji, czego może zażądać organ będący jej adresatem.

Na ręce Danuty Antoszkiewicz uczestnicy debaty skierowali podziękowania dla Senatu za wyznaczenie dobrych praktyk w zakresie przyjmowania i rozpatrywania petycji. To właśnie Senat, rozumiejąc znaczenie petycji składanych przez obywateli, przygotował inicjatywę ustawodawczą, na podstawie której uchwalono ustawę o petycjach.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo