Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Kampania PETYCJA TWOJE PRAWO na 21. Przystanku Woodstock

29 i 30 lipca 2015 r. Joanna Baranowska i Eliza Kraj z Działu Petycji i Korespondencji Kancelarii Senatu wzięły udział w 21. Przystanku Woodstock, gdzie promowały nowe prawo petycyjne w ramach kampanii PETYCJA TWOJE PRAWO.

29 lipca w namiocie warsztatowym Akademii Sztuk Przepięknych przedstawicielki Kancelarii Senatu przeprowadziły warsztaty na temat prawa do petycji. Ich uczestnicy mogli „z pierwszej ręki” uzyskać informacje na temat ustawy o petycjach, z której od 6 września 2015 r. będzie mógł skorzystać każdy obywatel. Słuchacze otrzymali materiały informacyjne, a także zostali zaproszeni do odwiedzenia specjalnie przygotowanego na festiwal stanowiska z okazji kampanii petycyjnej. 30 lipca przedstawicielki Kancelarii Senatu udzielały tam szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących petycji. Stanowisko kampanii PETYCJA TWOJE PRAWO cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród publiczności festiwalowej. Każdy, kto je odwiedził, mógł się dowiedzieć, w jaki sposób należy napisać petycję, gdzie można ją złożyć i jaka jest procedura jej rozpatrzenia. Dla gości zorganizowano też konkurs polegający na rozwiązaniu 2 krzyżówek o tematyce parlamentarnej i petycyjnej. Dla uczestników konkursu przygotowano nagrody w postaci różnego rodzaju upominków i materiałów informacyjnych przygotowanych specjalnie w związku z kampanią PETYCJA TWOJE PRAWO.

Podczas pobytu na 21. Przystanku Woodstock Joanna Baranowska i Eliza Kraj miały także okazję promowania petycji w Radiu Woodstock i lokalnej rozgłośni radiowej.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo