Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Spotkanie w Pile

 

30 czerwca 2015 r. odbyło się pierwsze z wielu zaplanowanych seminariów dotyczących ustawy o petycjach, na które senator Mieczysław Augustyn zaprosił przedstawicieli samorządów północnej Wielkopolski.

W trakcie spotkania omówiono tryb składania i rozpatrywania petycji z punktu widzenia wyzwań stojących przed samorządami, przede wszystkim niezbędnych zmian w statutach i regulaminach jednostek samorządu terytorialnego i nowych funkcji ich stron internetowych. Odpowiadano na pytania i wątpliwości zgłaszane przez burmistrzów i sekretarzy gmin.

Mieszkańcy Piły i regionu pilskiego od wielu lat starają się o budowę w Pile stacjonarnego hospicjum dla osób terminalnie chorych. W tym celu powołano Towarzystwo Pomocy Chorym, które, zbierając środki na budowę tej placówki, dba jednocześnie o pogłębianie wiedzy mieszkańców regionu na temat tego, czym jest i dla kogo działa hospicjum.

Obecnie wojewoda wielkopolski przystąpił do sporządzania regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych swojego województwa. Ponieważ możliwość przyznania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na budowę pilskiego hospicjum uwarunkowana jest koniecznością znalezienia się na tej mapie, senator Mieczysław Augustyn wspólnie z grupą samorządowców postanowił wykorzystać nowe narzędzie, którym niebawem – od 6 września 2015 r. – będzie dysponował każdy obywatel. Mowa oczywiście o ustawie o petycjach. Na terenie 4 powiatów północnej Wielkopolski planują oni zebranie jak największej liczby podpisów pod petycją do wojewody wielkopolskiego, marszałka województwa wielkopolskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie budowy hospicjum. Aby uświadomić mieszkańcom, czym jest petycja i jaką siłę będzie miała po wejściu w życie ustawy postanowili wspólnie z partnerami dotrzeć zarówno do mniejszych, jak i większych ośrodków miejskich i zachęcać ich do podpisania się pod petycją. W ten sposób, realizując społecznie użyteczny cel, jakim jest wywieranie wpływu na władze województwa wielkopolskiego, organizatorzy akcji chcą także promować instytucję petycji jako narzędzie partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w szeroko rozumianym życiu publicznym.

W zamyśle organizatorów akcja zbierania podpisów pod petycją w sprawie budowy hospicjum w Pile ma mieć jak najszerszy zasięg. Zainaugurowano ją 15 lipca 2015 r. na działce przekazanej Towarzystwu Pomocy Chorym przez Piłę. Jako pierwszy swój podpis złożył przedstawiciel Towarzystwa Pomocy Chorym, które od początku zabiega o budowę hospicjum. Pod petycją podpisali się także senator Mieczysław Augustyn, posłanka Maria Małgorzata Janyska oraz prezydent Piły Piotr Głowski.

Podpisy pod petycją zbierano również 18 lipca 2015 r. podczas koncertu charytatywnego „Magia Tanga”, na którym wystąpił La Fonica Quartet. Koncert był formą podziękowania wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy wsparli materialnie budowę hospicjum. Większość osób biorących udział w koncercie wyraziła poparcie dla inicjatywy budowy hospicjum i petycji w tej sprawie. Podpisy pod petycją zbierano także 19 lipca 2015 r. wśród uczestników imprezy zorganizowanej z okazji Dni Ziemi Wieleńskiej oraz podczas spotkania Toastmasters, które odbyło się 22 lipca 2015 r.

W lokalnej prasie ukazują się ogłoszenia promujące petycje poprzez propozycję podpisania petycji w sprawie pilskiego hospicjum.

W związku z inicjatywą uchwałodawczą podjętą przez przewodniczącego Rady Miasta Piły Rafała Zdzierelę w sprawie dostosowania przepisów lokalnych do ustawy o petycjach spotkał się on 27 lipca 2015 r. z senatorem Mieczysławem Augustynem.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo