Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Seminarium naukowe „Petycja obywatelska w społeczeństwie współczesnym”

29 czerwca 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim pod patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza odbyło się seminarium naukowe „Petycja obywatelska w społeczeństwie współczesnym”, zorganizowane przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z senator Heleną Hatką, członkinią Komisji Prawnej i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Najważniejszym celem seminarium była naukowa refleksja nad możliwością zastosowania petycji w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Przed przystąpieniem do debaty senator Helena Hatka odczytała list marszałka Senatu Bogdana Borusewicza skierowany do uczestników seminarium. Marszałek wyraził w nim przekonanie, że każda debata na temat petycji i możliwości jej wykorzystania dla dobra naszych obywateli przybliża nas do skutecznego stosowania tego instrumentu w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jak napisał marszałek, chodzi więc o przekonanie do tej instytucji zarówno obywateli, jak i władzy publicznej, której przyjdzie się zmierzyć z ich rozpatrywaniem. W opinii marszałka Senatu ustawa o petycjach w szczególny sposób wpisuje się w trwającą obecnie dyskusję nad pobudzeniem społecznej aktywności i skutecznym wsłuchiwaniem się w głos obywateli. Składając petycje, nawet indywidualnie, będą mieć szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy, szybszego i prostszego niż referendum czy obywatelska inicjatywa legislacyjna.

W seminarium wzięło udział ponad 80 osób – samorządowców różnego szczebla, pracowników naukowych i studentów gorzowskiej uczelni, reprezentantów urzędów i różnego rodzaju instytucji i organizacji, a także Izabela Przybysz z Instytutu Spraw Publicznych oraz przedstawicielki Kancelarii Senatu Danuta Antoszkiewicz, kierownik Działu Petycji i Korespondencji Biura Komunikacji Społecznej oraz Danuta Drypa z Biura Legislacyjnego.

Danuta Antoszkiewicz omówiła szczegółowo praktyczne aspekty rozpatrywania petycji w Senacie, który umożliwił ich składanie i rozpatrywanie przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji już w 2008 r. Tematem wystąpienia Izabeli Przybysz był tryb postępowania z petycjami na poziomie samorządu.

Podczas seminarium nie zabrakło również informacji na temat uwarunkowań zarówno kulturowych, jak i historycznych instytucji petycji. O tych zagadnieniach mówili rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i prof. Paweł Leszczyński z tej uczelni. Danuta Drypa z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu szczegółowo przedstawiła natomiast genezę, ideę i najważniejsze postanowienia ustawy o petycjach.

Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, w której oprócz prelegentów udział wzięli: senator Helena Hatka, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Roman Gawroniak i dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego tej uczelni dr Jacek Jaśkiewicz.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo