Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Spotkanie informacyjne w Dzierżoniowie

22 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie informacyjne, na którym senator Stanisław Jurcewicz przedstawił ustawę o petycjach, uchwaloną z inicjatywy Senatu. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele organizacji z innych powiatów.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo