Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Konkurs dziennikarski na najlepszy materiał prasowy dotyczący prawa do petycji

 

Obywatele i obywatelki piszą petycje, my szukamy dziennikarzy i dziennikarek, blogerów i blogerek piszących o petycjach!

Instytut Spraw Publicznych wraz z Senatem RP zaprasza do udziału w konkursie dziennikarskim pt. „Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska” skierowanym do dziennikarzy prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych, tworzących w mediach o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym oraz autorów materiałów informacyjnych zamieszczanych w mediach obywatelskich o charakterze lokalnym i/lub regionalnym, portalach lub blogach internetowych skierowanych do społeczności lokalnych.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o petycji jako sposobie odpowiedzialnego, aktywnego wpływania obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną, w szczególności samorządy gminne i powiatowe, a także o ustawie o petycjach, która określa sposób składnia petycji i odpowiadania na nie.

Pretekstem do zorganizowania konkursu jest zbliżające się wejście w życie ustawy o petycjach, która wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji.

Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, a adresaci mają obowiązek do takiej petycji się ustosunkować.

To ogromna zmiana. Do tej pory przepisy dotyczące składania petycji były martwe. Obywatele pisali petycje w ważnych dla siebie sprawach, ale często ich postulaty pozostawały bez echa - kończyły w urzędniczych koszach lub zakamarkach ich biurek.

Nowa ustawa ma to zmienić.

Organizatorom konkursu przyświecają słowa senatora Mieczysława Augustyna, który mówi, że najpierw musimy dotrzeć do obywateli z informacją, że mają nowe prawo. Musimy ich przekonać, że warto po nie sięgać. Po drugie, musimy poinformować organizacje pozarządowe, które dopominały się o to prawo, jak można z niego korzystać. By wiedziały, że można opinię publiczną mobilizować w określonej sprawie i że będzie to wyjątkowo proste. Po trzecie, władzom publicznym trzeba uświadomić, że warto się zajmować petycjami.

Do konkursu można zgłaszać materiały autorskie w języku polskim: artykuły prasowe, artykuły internetowe, internetowe materiały audiowizualne, audycje radiowe i programy telewizyjne zgodne z celem konkursu, opublikowane, wyemitowane lub udostępnione w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 12 sierpnia 2015 roku.

Materiały mogą mieć formę: publikacji prasowej, publikacji internetowej, materiału audio, materiału audiowizualnego o dowolnej długości i czasie emisji.

Termin nadsyłania prac:

Nieprzekraczalny termin wysyłania prac upływa 14 sierpnia 2015 r. o godzinie 23:59 (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane przez kapitułę konkursu, w której zasiadają: senator Mieczysław Augustyn, prof. Beata Łaciak, UW i ISP, dziennikarki Ewa Ivanova z Dziennika Gazety Prawnej oraz Ewa Siedlecka z Gazety Wyborczej oraz Dariusz Konik, założyciel portalu www.zmienmy.to .


W konkursie przyznane zostaną dyplomy oraz następujące nagrody pieniężne:

I miejsce (2,5 tys. zł)
II miejsce (1,5 tys. zł),
III miejsce (1 tys. zł)
wyróżnienie specjalne Marszałka Senatu oraz drobne nagrody specjalne.

 Regulamin konkursu >>>

Konkurs jest elementem kampanii informacyjnej PETYCJA - TWOJE PRAWO, służącej upowszechnianiu wiedzy o ustawie o petycjach oraz jej praktycznego stosowania.

Informacji o konkursie udziela Aleksandra Murawska, kierowniczka ds. komunikacji i rzecznictwa w Instytucie Spraw Publicznych: aleksandra.murawska@isp.org.pl
Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo