Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Spotkanie w Centrum Praw Kobiet

W siedzibie Centrum Praw Kobiet (CPK) w Warszawie 9 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie i szkolenie dla przedstawicieli Koalicji Infolinii, dedykowane niesieniu pomocy kobietom doznającym przemocy.

Na wstępie spotkania przedstawiona została informacja o nowej możliwości wpływania obywateli na istniejącą rzeczywistość poprzez składanie petycji.

Przedstawicielki Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu – Danuta Antoszkiewicz i Jolanta Krynicka – poinformowały o senackiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PETYCJA – TWOJE PRAWO, która rozpoczęła się 20 maja 2015 r. i potrwa do listopada 2016 r. Zaprezentowane zostały materiały informacyjne dotyczące ustawy o petycjach oraz podane zostały adresy internetowe do Senatu i do strony kampanijnej. Ponadto Danuta Antoszkiewicz w krótkim wystąpieniu poinformowała zaproszonych gości o postanowieniach ustawy o petycjach wchodzących w życie 6 września 2015 r. oraz przekazała podstawowe zasady złożenia i rozpatrzenia petycji.

Uczestniczki spotkania otrzymały foldery informujące o prowadzonej kampanii.

Urszula Nowakowska, założycielka i dyrektorka CPK, wyraziła nadzieję, że wejście w życie ustawy o petycjach będzie możliwością do korzystania z nowego prawa również w działalności na rzecz pomocy kobietom. Zachęcała uczestniczki spotkania do zainteresowania się petycjami.

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo