Petycjami są propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.
Daje to obywatelom szansę bezpośredniego wpływania na proces sprawowania władzy.

Warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Dział Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu od maja do listopada 2015 r. realizuje projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Obywatel to Ja – narzędzia do współrządzenia państwem”, przygotowujący młodych obywateli do korzystania z prawa do petycji.

Celem projektu jest zachęcenie do korzystania z narzędzia, jakim jest petycja, pozwalającego uczestniczyć w procesie podejmowania określonych decyzji czy wpływania na proces sprawowania władzy publicznej, zwłaszcza na poziomie samorządu terytorialnego (gmina i powiat). Warsztaty stwarzają warunki maksymalnie zbliżone do rzeczywistych (autentyczny druk petycji, odwoływanie się do obowiązujących zapisów prawnych, przywoływanie argumentów z praktyki społeczno-politycznej), tak aby młodzież miała możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy.

Wykłady i warsztaty zostały tak skonstruowane, aby przekazać młodzieży niezbędną wiedzę w przystępny i dostosowany do jej wieku sposób. Wykład wprowadzający w problematykę praw i obowiązków jednostki oraz utrwalające i wymagające samodzielnej pracy warsztaty pozwalają na wspólne wypracowanie propozycji zmian w prawie, które młodzież musi uzasadnić i usytuować w systemie prawa.
Proponowane zajęcia mają za zadanie zainspirować uczestników do pogłębiania wiedzy o prawach obywatelskich umożliwiających czynne uczestniczenie w życiu politycznym naszego kraju.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o kontakt:

Kancelaria Senatu
Biuro Komunikacji Społecznej
Dział Edukacji Obywatelskiej
tel. 22 694 95 70

Organizatorzy

logologologologo

Patroni medialni

logologo